Find me on instagram Find me on facebook Find me on Linkedin

Neuro Associative Conditioning

Het Life Coach model van Anthony Robbins. Deze methode staat voor resultaat gericht werken en er wordt een duidelijk link gelegd tussen een patroon en de bijbehorende emotie. Zo kan een bepaalde geur die ene fijne herinnering naar boven roepen en je meteen goed laten voelen. Of dat ene liedje, je hoeft het maar te horen en je associeert het met een gebeurtenis waarbij je steeds hetzelfde voelt. De emotie wordt gekoppeld aan die geur, die muziek. De veranderingen binnen het N.A.C. Life Coach model worden ook gekoppeld, anders gezegd geankerd, aan emoties.

Het model is zo gestructureerd dat oude patronen, die ons niet (meer) dienen, doorbroken worden en nieuwe patronen vervolgens geïntegreerd kunnen worden. Dit nieuwe patroon kun je integreren en blijvend maken als er een emotie aan ten grondslag ligt. Binnen het model wordt gebruik gemaakt van pijn en plezier aan de hand van de innerlijke motivatie van de klant. Door het ervaren van pijn/plezier laat je dingen of doe je juist dingen.

Ongewenste patronen kunnen zorgen voor een laag zelfvertrouwen, (faal)angst, frustratie, verdriet, stress, te weinig zelfliefde, etc. De nieuwe gewenste patronen zorgen voor kracht, hoop, (zelf)liefde, zelfvertrouwen etc. m.a.w. voor hele mooie fijne emoties. Hierdoor is er weer ruimte voor groei, succes, autonomie, hogere levenskwaliteit, zingeving, meer levensgeluk, etc.

Binnen de methodiek zoek jij naar oplossingen in jezelf en juist het vinden van je eigen antwoorden, maakt je sterker en motiveert je nog meer om weg te blijven van een oude ongewenste levensstijl en te kiezen voor wat goed voor jou is.

"Jouw emotie creëert het resultaat"
"Coachen volgens de N.A.C. methode is
resultaatgericht met een focus op blijvende
verandering"