Find me on instagram Find me on facebook Find me on Linkedin

Ja2coaching

De Ja2coaching begint als jij er “Ja” tegen (to) zegt. Vanaf die mooie waardevolle stap zul je begeleid worden in je groei naar je gewenste resultaat. Life Coaching is erop gericht je toekomst richting te geven, te leven vanuit je hart, vanuit autonomie, vanuit zelfkennis, vanuit innerlijke kracht, je te ondersteunen in het emotionele aspect van je persoonlijke ontwikkeling en in het naar boven halen van je allerbeste kwaliteiten en talenten. Hiervoor gebruik ik het Neuro Associative Conditioning (N.A.C–Life coaching) model van Anthony Robbins. Mijn opleidingen heb ik gevolgd bij: Opleidingen & Life Coaching “Health Balance” van Marcel Sanders. Hij heeft 8 jaren in het team gewerkt van A. Robbins en is de enige in heel Europa die deze unieke methodiek meegeeft aan coaches in opleiding.

Tijdens het hele coaching–traject blijft de focus op het heden en de toekomst, het draait tenslotte om het resultaat. In het verleden blijven hangen door bijvoorbeeld steeds hetzelfde te vertellen brengt niet het gewenste resultaat. Het verleden wordt alleen meegenomen op het moment dat dit het behalen van het resultaat in de weg staat en dan zetten wij het verleden in balans.


Je groeiproces zal van:
  • Bewustwording, naar
  • Beleving en tenslotte naar
  • Blijvende verandering gaan.

Resultaat: Je zult verbonden zijn met jezelf, met je innerlijke kracht, met wie je echt bent.

Uiteraard blijft het besprokene onder ons en is je privacy volledig gewaarborgd.

"Vertrouw op je eigen Proces"
"Emotie beweegt, als water van de zee"